Nhập khẩu thép dây hợp kim làm que hàn được miễn thuế tự vệ

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa có thông báo áp dụng quy chế miễn trừ cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu thép dây hợp kim dùng để sản xuất vật liệu que hàn

Ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (Quyết định số 2968) có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Căn cứ theo Quyết định 2968, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu hàn thuộc đối tượng sản phẩm được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.

Vì vậy, để được hưởng quy chế miễn trừ khi nhập khẩu các sản phẩm này, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn trong Phụ lục 1 của Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức ban hành kèm theo Quyết định 2968.

Để tiến hành thủ tục thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp và ban hành quyết định loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm nêu trên để sản xuất vật liệu hàn nộp bộ hồ sơ đầy đủ  trước ngày 20 tháng 8 năm 2016 về Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), 25 Ngô Quyền, Hà Nội.

Trước đó, cho rằng, việc áp thuế tự vệ tạm thời đối với thép dài, với các mã HS quá rộng, làm ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu sản xuất que hàn, một số doanh nghiệp (DN) sản xuất que hàn đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin không áp thế tự vệ tạm thời khi nhập khẩu thép làm lõi que hàn.

Theo các nhà sản xuất vật liệu hàn Việt Nam, nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành sản phẩm là các loại thép: H08A, H08AB, SWRY11… Tuy nhiên, nguồn cung trong nước không đáp ứng được, nhiều năm nay, ngành sản xuất vật liệu hàn trong nước chỉ sử dụng thép nhập khẩu từ Nga, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Việc áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời theo Quyết định 862/QĐ-BCT từ ngày 7/3/2016  khiến các loại thép nêu trên chịu mức thuế là 14,2%, gây tác động trực tiếp đến các nhà sản xuất que hàn.

 

< Trở lại